BAGAIMANA CARA MENDAFTAR

1 Login atau daftar sebagai partisipan.
2 Catat kode pendaftaran anda.
3Datang dalam kegiatan kami.

Jika masih ada yan ingin anda tanyakan hubungi email kami di info@sman1plg.sch.id . Terimakasih!

KETERANGAN

Kode Pendaftaran anda
dapat ditukar dengan
Kaos dan Merchandise menarik!

LUPA PASSWORD?

Pemilihan Guru Favorit dan Guru Terbaik Tahun 2018

Jumat, 27 April 2018

Profil guru Favorit SMAN 1 Palembang Tahun 2018

Nama                                    : SIDDIK, S.Pd, M.Pd

Jabatan                                 : Bendahara BOS SMAN 1 Palembang

Bidang                                  : Guru Fisika

NIP                                       : 1958112111988031002

Pangkat/Golongan                  : Pembina Tk I/ IV.b

Massa Kerja                           : 26 tahun

 

Nama                                    : Dra. Maimun, M.Pd

Jabatan                                 : Wakasek Bidang Pendikar

Bidang                                  : Pendidikan Kewarganegaraan

NIP                                       : 196602081992032006

Pangkat/Golongan                  : Pembina Tk I/ IV.b

Massa Kerja                          : 24 tahun

 

Profil Guru Terbaik SMAN 1 Palembang Tahun 2018

 

Nama                                    : K. Burhanuddin, S.Pd

Jabatan                                 : Staf Ahli

Bidang                                  : Guru Matematika

NIP                                       : 196203131986011003

Pangkat/Golongan                  : Pembina Tk I/ IV.b

Massa Kerja                           : 24 tahun

 

Nama                                    : Yusni Rahman, S.Pd

Bidang                                  : Guru Sosiologi

NIP                                      : 196405031986012001

Pangkat/Golongan                 : Pembina / IV.a

Massa Kerja                          : 24 tahun

 

BERITA LAIN

Indeks Berita -
TOP